Dräneringsarbete sommaren 2000
och arbete på gården sommaren 2001

 
Dräneringen påbörjades juni 2000 Ett hål på baksidan av vårt hus. 2000
 Ett hål framför huset. 2000 En ny brunn
 Ett hål vid andra sidan av huset 2000 En mycket viktig kabel 2000
Sandhögar vid ena sidan av huset 2000 En dörr sågades ut genom betongen. 2000
Det såg trist ut våren 2001 Gården rustades upp med hjälp av en grävmaskin. Maj 2001
Grävmaskinen tagit från vårt fönster. Maj 2001 Stenplattor lades dit , och buskar planterades. Men då hade buskarna inga löv än. Maj 2001

Innehållsförteckning till alla sidor

Wilhelmina Schedin 2011-02-17