Ombyggnationer på BRF Höjdpunkten sedan 1986

  
Hösten 1986 och vintern 1987 arbetades det med att täcka höghusen med plåt..  Några bilder på detta.
   
   

Början av 90 talet byggdes det sophus
Förut hade vi cykelskjul. Så här såg det ut sommaren 1999 på Nydalavägen 10. Den fina syrenen började blomma. Slutet av 90 talet byggdes det cykelhus. Den 18 oktober 1999 började de bygga vårt cykelhus på Nydalavägen 10.
Jag är glad att syrenbusken och rönnen sparades.   Bilderna av bygget är tagna i skymningen.
Den nya cykel- och sophuset. Det börjar likna en stugby på vår gård. :-)

År 1999 renoverades hissarna. Några år tidigare målades väggarna i trapphusen om

 
Juni 2000 påbörjades dräneringsarbete runt husen.   Maj 2001 rustades gården upp. Länk till dränering och upprustning.
Handikappramp byggdes vid entréerna. Den gamla ICA affären byggdes om till små
lägenheter.
År 2001 gjordes entrén svagt sluttande och fick snygga staket vid sidorna
 

Taken på höghusen renoverades våren 2001

1999 målades garagen och cykelhusen om
 

 Garagen fick nya tak 2002-04-02

 Här har de hunnit längre 2002-04-11 Snön har nästan smält och det regnade lite

Juli 2002 målades sop- och cykelhusen igen.  Det blev fint, vit med blåa knutar. Hösten 2002 fick vi termostat på elementen

Sommaren 2003 arbetades det med att ordna fast Internet uppkoppling.
Den 1 augusti 2003 fick vi vår nya Internet leverantör Skycom, nu har vi Bredband2

Oktober 2003 fick vi postfack i entrén. Det finns även ett fack för utgående post.

Vår gamla dörr september 2003 med brevinkast 2003-10-31. Vi fick nya dörrar här en bild på vår nya dörr utan brevinkast.
Februari 2004 högtryckspolades våra avloppssystem. Vi fick nya fönster december 2004.
Separat sida om fönstren här

2005-04-04. Den stora poppel blev fälld för den var gammal.
2005-06-07. Det kom en stubbfräs som sågade ner trädets
stubben till sågspån. Det blev mycket sågspån av stubben.
Den var mycket tung och gick på krypband. Mannen var därför illa tvungen att
parkera billen på gräsmattan för att komma nära objektet han skulle jobba med.
Hösten 2005. Det sattes in nya garageportar i alla garage.
Våren 2007. Matkällarens aggregat stängdes av och matkällaren revs.
Hösten 2007: Det byggdes nya förråd att lagra saker i'

Hösten 2007. Det monterades in  avstängningskranar under diskbänkarna.
Till vänster dem gamla kranar, till höger de nya kranar.

Juli 2008 målades fönstren på vinden

Slutet av sommaren fick vi fin belysning på gården. Länk om belysningen vinter 2009 och 2010. Länk 1 och länk 2. Texten är på engelska på dessa sidor.

                  Gården blev så vacker. Här fanns markbelysning som lyste upp träden

Hösten 2009 och vinter 2010 fick vi jordade elektriska ledningar dragna i alla hus. Länk om dragning av ledningar. Texten är på engelsk i denna sida

                                April 2010 högtryckspolades våra avlopp.

Trapphuset skulle målas om. Så här såg det ut förut

Nymålat trapphus 2010. Vi fick även ny belysning och ljudisolering i trapphuset.
2012. Vi fick klinkers i källaren.
2011 och 2012 Vi fick nya balkonger.

Gamla balkonger

Nya balkonger

Arbeten med balkonger 1, 2011
Arbeten med balkonger 2, 2011

Arbeten med balkonger 3, 2011-12
Arbeten med balkonger 4, 2012
Stormskada, 2011

   

Augusti 2013 fyllde föreningen 50 år. Ett stort party tält sattes upp på gården

2013. Vi fick ett nytt bokningssystem till tvättstugan
och samlingslokalen, och ett nytt låssystem
2014. Delar av gården asfalterades och vi fick en stig med stenplattor

2015. Några träd fick röta. De behövdes fällas
2015 Ny asfalt.
Våren 2016. Nya träd planterades.
Här ett av träden.
Våren 2016. Ett nytt träd.
Hösten 2016 och vinter 2017
Relining i våra hus
En maskin for att jobba med relining
Burkar med massa som skulle in i avloppsrören
Ett avloppsrör i källare som inte var relinat än.
Vi fick inte använda avloppet. Därför lade de röda lappar på toaletten och på diskbänken
Sommer 2017
2017-07-12. En karusell till barnen byggdes.
2017-07-25. Karusellen är färdig
2017-08-28. Flera träd planterades
2017-08-28. En ny björk
2017-10-07. Vita streck målades på parkeringsplatserna.
gamla-hojdpunkten
Januari - april 2018. Ombyggnad av lokalen Höjdpunkten
Bild på gamla Höjdpunkten


Bild på nya Höjdpunkten saknas f.n.
Januari - april 2018. Ombyggnad av lokalen Höjdpunkten
Nya Höjdpunkten
May 2018. Omläggning av stenplattorna på gården
Ventiler
September - oktober. Asbestsanering i källaren. Rör utan isolering. Bilden tagen efter saneringen när det var säkert att gå där
isolering
September - oktober.
Byte av värme- och vatten ventiler och isolering av ror.
Några länkar om gården

Husen och gården
Blommor på gården
Årstider på gården
Syren på gården
BRF tårta

 

Wilhelmina Schedin 2020-01-07